7326 Sayılı Kanun’un Kapsamı ve Tanımlar (19.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun...
ayrıntılar için tıklayın


Çalışma Hayatında Değişen Neler Var? (19.07.2021)

Son dönemde çalışma yaşamında, koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen bazı uygulamalardan kıdem tazminatı tavanına...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi İncelemesinde Amaç, Gerçeği Tespit Etmektedir (19.07.2021)

Kanun yararına temyiz, idari yargılama usulünde olağanüstü kanun yollarından biridir. İçtihat birliği, hukuki...
ayrıntılar için tıklayın


Haklı Nedenle Fesihte Önceden Bildirim Gerekir Mi? (19.07.2021)

İş akdini haklı nedenle fesheden çalışanın ihbar süresi kadar çalışması gerekir mi, işveren bunu talep edebilir mi?...
ayrıntılar için tıklayın


2021 Ocak Ayından İtibaren İşçi Başına Destek Verilecek! (19.07.2021)

Geçtiğimiz günlerde "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında...
ayrıntılar için tıklayın


Dokuz Günlük Kurban Bayramında Çalışanların Ücret Ve Mesai Hesabı (17.07.2021)

Yeni koronavirüs gölgesinde bu Kurban Bayramını nihayet kısıtlamasız geçireceğiz. Bu bayramı da daha önceden olduğu...
ayrıntılar için tıklayın


Maliye, Gerçek Patronların Peşine Düşüyor! (17.07.2021)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal...
ayrıntılar için tıklayın


İşverenler Covid-19 Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerini İsteyebilir Mi? (16.07.2021)

Tüm Dünya ve Ülkemizi etkileyen Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına başta...
ayrıntılar için tıklayın


SGK’ya Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Bildirimi (16.07.2021)

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.3.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu İşçisi İkramiyesini Bugün Alıyor (16.07.2021)

Kadroya geçen taşeron da dahil kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Yıl içerisinde 52 günlük ilave...
ayrıntılar için tıklayın


İşçi Sayısı Geçen Yıldan Az Olan İşletme İstihdam Teşviki Alamayacak (14.07.2021)

Pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erdi...
ayrıntılar için tıklayın


Prim Borcu Olanların Emeklilik Aylığı Başlangıcı (14.07.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih...
ayrıntılar için tıklayın


İşverenlere Asgari Ücret Desteği 5 Aydır Ödenmiyor (14.07.2021)

Değerli okurlar, bugün işverenler için bir nefes olan 2021 yılı asgari ücret desteğinin 5 aydır işverenlere ödenmemesi...
ayrıntılar için tıklayın


Kıdem Tazminatı Tavanı 8 Bin 285 Lira Oldu (14.07.2021)

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden...
ayrıntılar için tıklayın


Telafi Çalışmasıyla 11 Gün Tatil İmkânı (14.07.2021)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramını birleştirenler 11 günlük tatil yapabilecek. Arada kalan...
ayrıntılar için tıklayın


İş Kanununda İhbar Tazminatı ve Yeni İşverenin Sorumluluğu (13.07.2021)

İşçi veya işverenin iş sözleşmesini sona erdirmek için karşı tarafa İhbar öneli vermesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle...
ayrıntılar için tıklayın


İştirak Hüsranla Sonuçlanırsa (13.07.2021)

Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka...
ayrıntılar için tıklayın


İşsizlik Fonu’ndan Pandemi İçin 60 Milyar TL Harcandı (13.07.2021)

Kısa çalışma uygulaması ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona ererken, pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ödeneği...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ait Tebliğ (12.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na...
ayrıntılar için tıklayın


Bayram Tatili 9 Mu, 11 Gün Mü Olacak? (12.07.2021)

Kurban Bayramı bu yıl Salı gününe denk geldiği için dokuz günlük tatile kesin gözüyle bakılıyor. 16 Temmuz Cuma günü de...
ayrıntılar için tıklayın


KDV Artırımı Özel Esaslardan Çıkartır Mı? (12.07.2021)

Son günlerde matrah ve vergi artırımı ile ilgili sorular yoğunlaşmaya başladı. Bitecek gibi de değil. Mali tatilde...
ayrıntılar için tıklayın


Meslek Mensupları ve Vergi Denetimi (12.07.2021)

Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Serbest Meslek Kazancının Tarifi’ başlıklı 65. maddesi uyarınca “Her türlü serbest meslek...
ayrıntılar için tıklayın


Borç Sildirme Fırsatını Kaçırmayın! (12.07.2021)

Pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan işverene, Bağ-Kur borçlarının anapara ve faiziyle...
ayrıntılar için tıklayın


18’den Fazla Kanunda Değişiklik Yapacak Yeni “Torba Kanun” TBMM’de (12.07.2021)

Pandemi ile birlikte hükûmet peş peşe çok sayıda "Torba Kanun"u hayata geçirdi. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...
ayrıntılar için tıklayın


Emekli Sandığı’nda Dul/Yetim Aylığı Oranları (12.07.2021)

Emekli Sandığı'na tabi emekli merhumun eşi dul aylığı, 3 kızı da yetim aylığı almakta iken, kız evlatlardan biri vefat...
ayrıntılar için tıklayın


Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu (12.07.2021)

Kara paranın aklanması suçu, hukukumuza 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 19.11.1996...
ayrıntılar için tıklayın


Engelli Emekliliği Hakkında Her Şey (12.07.2021)

Engellilerin emekliliğinde belki en kritik nokta engellilik oranlarının tespit edilmesi. Engellilik oranına göre emeklilik...
ayrıntılar için tıklayın


İhbar Tazminatında Bilinmeyenler (10.07.2021)

İş hukukumuzda gerek işverenin gerekse işçinin hizmet akdinin sonlandırılması belirli kurallara bağlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


Kronik Rahatsızlığı Olan Kamu Çalışanı Yıllık İzne Zorlanabilir Mi? (10.07.2021)

Kamu işçisi statüsünde çalışmaktayım. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile koroner kalp rahatsızlığımdan dolayı idari izinli...
ayrıntılar için tıklayın


17256 ve 27256 Teşviklerinde İstihdam Şartında İstisnalar (09.07.2021)

4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28'inci maddesi ile gündeme gelen işe dönüş ve ilave istihdam teşvikleri getirilmişti...
ayrıntılar için tıklayın