SGK Genel Yazı:2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (16.07.2021)

SGK Genel Yazı:5510 Sayılı Kanunun Geçici 84 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler (16.07.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) (16.07.2021)

GİB e-Beyanname: Ba Bs Formu Hakkında (13.07.2021)

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor (13.07.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) (13.07.2021)

SGK Genelgesi 2021/24 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği (12.07.2021)

VUK Sirküler - 136 (09.07.2021)

TÜRMOB Erteleme Talebi (08.07.2021)

Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi (08.07.2021)

SGK Genel Yazı: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi (08.07.2021)

İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Prim Desteklerinin Geri Alınmasına Neden Olan İşten Çıkış Kodları Hakkında Açıklama (07.07.2021)

SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri (07.07.2021)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu (07.07.2021)

7326 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin 10 Uncu Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannameler (06.07.2021)

Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi (06.07.2021)

E-Beyanname GİB Duyurusu (05.07.2021)

01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK'ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler (03.07.2021)

2021 Yılı Mali Tatil Kapsamında Sosyal Güvenlik Uygulamaları (02.07.2021)

Form BA BS Bildirimlerine İlişkin GİB Duyurusu (02.07.2021)

65 Yaş ve Üstünde Olanlar Veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler (02.07.2021)

E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar, Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek (01.07.2021)

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru (01.07.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) (30.06.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) (26.06.2021)

Hatalı Teşvik Kayıtları (25.06.2021)

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru (24.06.2021)

İflâs İdare Memurlarından Birinin Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olması Zorunluluğu Getirildi (23.06.2021)

SGK Genelgesi 2021/21 (5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması) (23.06.2021)

Genel Yazı: Zaman Aşımı Borç Giriş Ekranının Açılışı (23.06.2021)