TÜRMOB:01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (15.01.2018)

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları (13.01.2018)

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (13.01.2018)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) (13.01.2018)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar (13.01.2018)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (13.01.2018)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.01.2018)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.01.2018)

e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru (11.01.2018)

3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi (11.01.2018)

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru (09.01.2018)

E-Arşiv Başvuru Kılavuzu (09.01.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (09.01.2018)

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (06.01.2018)

ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)

ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması (04.01.2018)

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (04.01.2018)

SGK Genelgesi 2017/32 (04.01.2018)

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. (03.01.2018)

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. (02.01.2018)

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı. (02.01.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi (02.01.2018)

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler (02.01.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı. (02.01.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (02.01.2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (02.01.2018)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11177 (02.01.2018)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2017/11176 (02.01.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (31.12.2017)