TÜRMOB: İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esaslari Açıklandı (14.07.2018)

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları (13.07.2018)

1188     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’In Seçildiğine Dair Karar (13.07.2018)

İSMMMO: Şirketlerin Döviz Kazandırıcı Gelirlerinin Bankalara Tevsikine İlişkin SMMM Rapor Örneği (12.07.2018)

ASMMMO: 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması (12.07.2018)

Düzeltme: Cumhurbaşkanlığı Kararı İle İlgili (12.07.2018)

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği (12.07.2018)

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk (11.07.2018)

TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları (10.07.2018)

TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı (10.07.2018)

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları (10.07.2018)

TÜRMOB: Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı ile Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Ödemelerinde İstisna Sınırı (10.07.2018)

TÜRMOB: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı (10.07.2018)

TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı ve Uygulaması (10.07.2018)

GİB: 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) (09.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (08.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (08.07.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388) (07.07.2018)

GİB: İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru (06.07.2018)

TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yurt İçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (06.07.2018)