Defter Beyan: Sabit Kıymet Yönetim Modülüne Devir Fişi Menüsü Eklenmiştir (26.02.2020)

Tevkifata Tabi Gider Kayıtlarının“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine”Otomatik Aktarılması (25.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar (24.02.2020)

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (24.02.2020)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137) (24.02.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) (20.02.2020)

Defter Beyan: Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi Uzatıldı (19.02.2020)

Defter-Beyan Sisteminde Bilançoya Geçiş (18.02.2020)

e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (18.02.2020)

7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 Uncu Maddesi Hakkında 13/02/2020 Tarihli Ve 2020/3 Sayılı Genelge (17.02.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) (14.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (11.02.2020)

İstanbul ve Kapsama Girmeyen Diğer İllerde Muhtasar Beyannamesi ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Nereye ve Nasıl Bildirilecek ! (10.02.2020)

Defter-Beyan Duyuruları: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) (10.02.2020)

Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı (07.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (07.02.2020)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Pratik Notlar (06.02.2020)

E-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarihli Olarak Düzenlenmesi Hakkında Açıklama (06.02.2020)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) (06.02.2020)

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı (05.02.2020)

Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Araçlarının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi İçin Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri'nin Yenilenmesine (Güncellenmesine) İlişkin GİB Duyuruları Hakkında Önemli Açıklama (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (05.02.2020)

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine İlişkin GİB Duyuruları (04.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi – Uygulama İç Genelgesi 2020/1 (04.02.2020)

2020 Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi (04.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Önemli Duyuru (04.02.2020)