Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)

E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)

“ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebep Hallerinde İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları (14.11.2017)

Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir. (13.11.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) (11.11.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (10.11.2017)

Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerimizin Dikkatine! (10.11.2017)

Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru (10.11.2017)

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (09.11.2017)

ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru (08.11.2017)

Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi hk: (08.11.2017)

GİB: E-Beyannameden İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannameler Hk. (07.11.2017)

Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma (04.11.2017)

2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı (03.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (03.11.2017)

Elektronik Tebligat Duyurusu (02.11.2017)

1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru (01.11.2017)

İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Düzenleyen Mükelleflerimizin Dikkatine! (31.10.2017)

Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecek (31.10.2017)

GİB DUYURU: e-Fatura Uygulaması (30.10.2017)

3 Seri No.Lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (24.10.2017)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46 (24.10.2017)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.10.2017)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.10.2017)