SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)

Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)

Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)

İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)

Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019)

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106) (15.05.2019)

Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır (14.05.2019)

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler (14.05.2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru (13.05.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.05.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı (11.05.2019)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) (11.05.2019)

Defter Beyan: KDV4 Beyannamesi Kullanıma Açılmıştır (10.05.2019)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir (10.05.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı (10.05.2019)

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik (07.05.2019)

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (07.05.2019)

Defter Beyan: Geçici Vergi Beyannamesinde Güncellemeler (07.05.2019)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında (04.05.2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi; (03.05.2019)

2019/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (03.05.2019)