VUK Sirküler 131 (Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması) (28.05.2020)

İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır? (28.05.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı (28.05.2020)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı (28.05.2020)

Elektronik İmza veya Mali Mühür İşlemleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Başvuru Yapılabilecek. (27.05.2020)

GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) (27.05.2020)

GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) (27.05.2020)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573) (27.05.2020)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.05.2020)

e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler. (22.05.2020)

2020 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi (Güncel) (21.05.2020)

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar (20.05.2020)

81 ilde 22.05.2020 Saat 24.00 ile 26.05.2020 Saat 24.00 Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması (20.05.2020)

Net Dönem Kârı Dağıtımının Usul ve Esasları Belirlendi (18.05.2020)

Vergi Levhası 01 Haziran 2020 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (18.05.2020)

TÜRMOB e-Birlik Uygulaması e-Devlet ile Entegre Oldu (14.05.2020)

Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir (14.05.2020)

VUK Sirküler 130 (Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı) (12.05.2020)

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi (11.05.2020)

31/5/2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır (11.05.2020)

Covid-19 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi (11.05.2020)

SGK Genelgesi 2020/12 - Koronavirüs (COVID-19) Genelgesi (08.05.2020)

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları (08.05.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) (08.05.2020)

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.05.2020)

2020 Mayıs Ayı Mali Takvimi (Güncel) (04.05.2020)

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru (29.04.2020)

2019 Aralık Ayı E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri (28.04.2020)

Belediye ve Bağlı Kuruluşların Prim Borçlarının Ertelenmesi (24.04.2020)

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esasları Açıklandı (22.04.2020)