4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması (22.03.2018)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.03.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.03.2018)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Karar No : 2017/10 (21.03.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) (21.03.2018)

Otomatik İşyeri Tescili SGK Genelgesi 2018/11 (20.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor (19.03.2018)

Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru; (16.03.2018)

Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti (16.03.2018)

SGK Duyurusu – Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine (15.03.2018)

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018)

GİB Bilgilendirme ÖKC (14.03.2018)

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.03.2018)

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) (12.03.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (12.03.2018)

Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru (12.03.2018) (12.03.2018)

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı (12.03.2018)

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.03.2018)

Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru (03.03.2018)

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri) (02.03.2018)

Hazır Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (02.03.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.03.2018)

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte (02.03.2018)

2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (01.03.2018)

GİB Duyuru - MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde Değişiklik; (01.03.2018)

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti. (01.03.2018)