TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... (20.09.2021)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)

Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)

Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)

Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)

SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)

Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (04.09.2021)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) (04.09.2021)

Kovid Aşısı Olmayan İşçiye Bakanlıktan Kötü Haber mi? (03.09.2021)

7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması (03.09.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (01.09.2021)

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2021)

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) (27.08.2021)

KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu (20.08.2021)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) (20.08.2021)

E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri (18.08.2021)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.08.2021)

SGK Genelgesi 2021/28 - Asgari Ücret Desteği (17.08.2021)

SGK Genelgesi 2021/27 - Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler (17.08.2021)

Bazı Binek Otomobillerde Vergi Oranlarına Esas Matrah Tutarları Değiştirildi (13.08.2021)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373) (13.08.2021)

SGK Genel Yazı: Devredilen Dosyalara Yapılacak İşlemler (10.08.2021)

E-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru (06.08.2021)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (06.08.2021)

Gelir İdaresi Başkanlığı: Form Ba-Bs Duyurusu (03.08.2021)